SERVICIILE NOASTRE
SERVICIILE NOASTRE
Investiții în acțiuni
Investiția în titluri cu venit fix
Operațiuni cu emitenți
bnr_home2
TRANZACȚII BURSIERE

PLATFORMA ARENA XT

bnr_home3
INVESTEȘTE-ȚI BANII ÎN CEL MAI PROFITABIL MOD

Așteptăm cu interes întrebarile tale și îți răspundem cu placere, telefonic sau prin email.

ANUNŢ IMPORTANT !

ÎN ATENŢIA CLIENŢILOR INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. CARE AU DEŢINUT FONDURI BĂNEŞTI ANTERIOR DATEI DE 29.05.2015
Interdealer Capital Invest S.A. informează clienţii care au avut disponibilităţi băneşti, anterior datei de 29.05.2015, disponibilităţi ce au fost transferate în contul colector pentru distribuirea sumelor, special deschis la Banca Transilvania(urmare a Deciziei ASF nr.796/23.04.2015) şi care nu au fost ridicate de la ghişeele băncii, că aceste fonduri se află în prezent în custodia societăţii. Pentru a intra în posesia fondurilor băneşti, persoanele aflate în situaţia descrisă mai sus, ne pot contacta la sediul societăţii situat în Municipiul Cluj-Napoca, str.Republicii, nr.107, et.4., prin telefon la nr. +40 264 433212 sau prin e-mail la adresa: office@interdealer.ro.

Despre INTERDEALER

PREZENTARE COMPANIE

Interdealer Capital Invest S.A. este societate de servicii investiţii financiare (S.S.I.F.), cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1083/1996, CUI 8550816, cont bancar RO89 BTRL RONCRT0098593802 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată legal de Benche Narcis Horatiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau oricare alt membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Interdealer Capital Invest S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni la data de 18.06.1996, cu un capital social iniţial de 100.000.000 lei. Societatea este membru al Bursei de Valori Bucureşti, al Fondului de Compensare a Investitorilor si al S.C. Depozitarului Central S.A. În prezent, capitalul social al S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este de 5.000.000 lei, autorizat prin Autorizatia ASF nr. 88/28.05.2020.

S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este autorizata ca societate de servicii investiţii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936 / 24.06.2003 si este supravegheata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, Tel: 021-6596366, Fax: 021-6596051.

SERVICII

S.C. Interdealer Capital Invest S.A.  este autorizată să desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii, precum si servicii auxiliare:

(A) Servicii şi activităţi de investiţii:

– primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

– executarea ordinelor în numele clienţilor;

–  administrarea portofoliilor;

 (B) Servicii auxiliare:

– păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si exluzand furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt reprezinta “serviciul de administrare centralizata” prevazut in sectiunea A pct.2 din anexa la regulamentul (UE) nr.909/2014.

– servicii de schimb valutar în cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea de serviciilor de investitii.

TAXE ȘI COMISIOANE
Comision de tranzacționare online 0.5%
Tarif fix pe ordin pentru clientii online 1 leu
Tarif fix pe ordin pentru ordinele preluate la sediu sau telefonic 2 lei
Acces vizualizare Arena XT gratuit 
Transfer IN (transfer acțiuni de la Depozitarul Central)/simbol gratuit
Transfer OUT (transfer acțiuni la Depozitarul Central)/simbol 12,00 lei
Eliberare extras de cont de la Depozitarul Central cu coduri confidentiale/simbol PF. 18 lei/ PJ. 40 lei
Eliberare extras de cont de la Depozitarul Central fara coduri confidentiale/simbol PF. 12 lei/ PJ. 30 LEI
Modificare date personale in sistemul Depozitarului Central 10 lei
Solicitare extras de cont de la Depozitatul Central în cazul decesului deținătorului de instrumente financiare/simbol 12 lei
Depunere dosar moștenire la Depozitarul Central 40 lei
Taxă încasare dividende 10 lei/simbol (sau maxim valoarea dividendului daca acesta este mai mic de 10 lei)
Taxa anuala de custodie 45 lei/an ( 15 lei in primul an)

Platforma tranzactionare

ARENA XT

Principalele avantaje

  • Accesibilitate
  • Toate operatiunile sunt efectuate in timp real
  • Monitorizarea activitatii
  • Analiza tehnica
  • Securitate
  • Performanta
  • Usor de utilizat
  • Date de piata in timp real

Pașii pentru utilizarea platformei de tranzacționare

Tutorial video Arena XT (web)

Rulează videoul

Tutorial video Arena XT (app)

Rulează videoul