DECLARATIA UNICA privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Stimate client ,

Dorim sa va informam asupra urmatoarelor modificari legislative in ceea ce priveste contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice.
Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate se va evidenția lunar, iar plata se va efectua trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Astfel, in conformitate cu Codul Fiscal, asa cum a fost modificat prin OUG nr. 79/2017, datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate si persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 154, si care au realizat venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 RON) din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:

  • a) venituri din activități independente;
  • b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art.125 din Codul fiscal;
  • c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • d) venituri din investiții;
  • e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  • f) venituri din alte surse.

Declaratia unica trebuie depusa anual, pentru veniturile realizate in anul anterior.
Revenim cu detalii in ceea ce priveste sumele de plata aferente tranzactiilor efectuate de dumneavoastra.

Cu deosebita consideratie,
Echipa Interdealer Capital Invest S.A.

Vezi: DECLARAŢIE UNICĂ