Politica de executare a ordinelor

În vederea desfăşurării activităţii de tranzacţionare SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA trebuie sa respecte următoarele condiţii:
– Va deschide conturi de instrumente financiare prin înregistarea corectă şi completă a tuturor elementelor de identificare ale deţinătorilor de cont;
– Va utiliza sistemul de conturi globale pentru efectuarea tranzactiilor cu instrumente financiare pe piata reglementata la vedere si sistemul alternativ de tranzactionare ATS-CAN administrate de B.V.B. In acest scop, S.S.I.F. va deschide in sistemul Depozitarului Central un cont in nume propriu (House) si cel putin un cont global in numele clientilor sai.
– S.S.I.F. este obligata sa mentina in sistemul de back-office subconturi de instrumente financiare pentru clientii ai caror mandatar este si sa inregistreze zilnic in aceste subconturi detinerile pe fiecare client in parte. Subconturile sunt evidentiate astfel incat sa asigure in orice moment separarea valorilor mobiliare si a fondurilor banesti detinute in nume propriu de cele detinute in numele clientilor. – La deschiderea unui cont individual in sistemul Arena pentru un client nou, agentul de bursa va specifica incadrarea tipului de cont de client, selectand din lista optiunea corespunzatoare, respectiv: ”client”, „financial”, „staff”, „house” si „mixed”
– In acelasi timp, agentul de servicii de investitii financiare va fi responsabil pentru incadrarea corecta a clientului in categoria corespunzatoare de tip de client si inregistrarea in sistemul de back-office a incadrarii clientului si a datelor si informatiilor detinute despre acesta, atat la deschiderea contului, cat si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu ocazia actualizarii documentelor, datelor de identificare si informatiilor referitoare la client.
– SSIF va introduce şi va executa ordinele de bursă în conformitate cu prevederile regulamentelor şi procedurilor BVB, prezentei proceduri şi reglementărilor pieţei de capital.
SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA poate executa ordinele primite de la clienti pe piata reglementata la vedere si pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-CAN, administrate de Bursa de Valori Bucuresti. Ordinele de bursă vor fi preluate şi transmise spre executare de SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA cu respectarea următoarelor condiţii:
– ordinele de cumpărare în nume propriu trebuie să poată fi onorate fără să afecteze capitalul minim net ce trebuie menţinut de SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA, conform reglementărilor în vigoare,
– pentru ordinele de cumpărare în numele clienţilor trebuie să fie asigurată existenţa în cont a disponibilului bănesc necesar acoperirii valorii tranzacţiei, la data introducerii ordinului;
– pentru ordinele de vânzare trebuie să fie asigurată existenţa în cont a instrumentelor financiare aferente decontarii tranzactiilor, la momentul introducerii ordinului in sistemul de tranzactionare.
Ordinele clienţilor vor fi transmise imediat spre executare în temeiul principiului celei mai bune execuţii.
În sistemul ARENA ordinele sunt executate în ordinea descrescătoare a importanţei în funcţie de următoarele criterii:
– preţ ordin,
– in cadrul aceluiasi pret, dupa timpul introducerii ordinului în sistem sau timpul corespunzător ultimei modificări care determină schimbarea priorităţii, conform principiului primul venit – primul servit în cadrul aceluiaşi nivel de preţ.