Actiunile unei societati comerciale sunt inscrisuri in cont care certifica proprietarului detinerea unei parti din acea societate egala cu raportul intre numarul de actiuni detinute si numarul total de actiuni emise de societate. Actiunile de aceeasi clasa confera drepturi egale detinatorilor, acestea insa pot diferi la un moment dat numai in functie de data cumpararii actiunii, dar aceste diferente sunt reglementate si stabilite in mod transparent. Orice actiune confera detinatorului urmatoarele drepturi:

Dreptul de a vinde actiunea. Acest drept nu poate fi restrictionat in nici un fel la societatile deschise (tranzactionate pe o piata organizata), dar pot exista conditii de vanzare la societatile inchise.

Dreptul la dividende. Detinatorul actiunii are dreptul la o cota procentuala corespunzatoare din dividendele distribuite anual de societate. Actiunile de acelasi fel sunt egale, dar momentul cumpararii sau vanzarii determina existenta sau inexistenta dreptului la dividende.

Dreptul de a participa la luarea deciziilor. O actiune da dreptul de a participa la votarea hotararilor importante in Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) cu un vot din numarul total de voturi egal cu numarul total de actiuni emise. Puterea de a influenta o decizie creste cu atat mai mult cu cat creste numarul actiunilor detinute.

Dreptul la informare. Actionarul are dreptul sa fie informat despre activitatea societatii conform legilor existente si a regulamentelor pietelor organizate pentru societatile ale caror actiuni se tranzactioneaza acolo.

Dreptul final la o parte din valoarea ramasa in cazul lichidarii societatii. Este bine de stiut ca toti ceilalti creditori ai societatii au prioritate la recuperarea drepturilor lor fata de actionari.

Actionarul nu are obligatii materiale sau morale fata de societate si nu poate fi tras la raspundere in nici un fel pentru rezultatele activitatii societatii.

Pretul actiunilor listate si tranzactionate la B.V.B. poate varia in cadrul unei sesiuni de tranzactionare +/- 15% fara de pretul de referinta daca actiunea se tranzactioneaza pe piata Regular a B.V.B. (piata principala). Pentru actiunile listate pe Piata Rasdaq si tranzactionate pe platforma B.V.B., pretul tranzactiilor poate varia in intervalul delimitat de pretul de referinta de +/- 25%.

In cazul actiunilor incluse in indicele BET, daca pentru un interval de monitorizare (15 minute), in registrul de ordine active, exista ordine pe o parte a pietei, fie ordine de cumparare la pretul maxim curent admis +15%, fie ordine de vanzare la pretul minim curent admis – 15%, dupa expirarea intervalului de monitorizare, sistemul B.V.B. va initia o procedura automata de extindere a limitei de variatie, in etape succesive, in sensul de evolutie a pretului pentru simbolul respectiv:  + /- valoare procentuala fata de pretul de referinta :+/- 25% (prima extindere); + /-35% (a doua extindere); +/- 40% (a treia extindere).

    Riscurile ce pot aparea ca urmare a investitiilor efectuate in actiuni sunt, fara a se limita la:

Riscul economic : pentru a analiza dezvoltarea economică dintr-o anumită ţară este importantă cunoaşterea stadiului în care se află economia ţării respective. Riscul economic este determinat de situaţia mediului de afaceri în care operează compania. În perioade de boom, activitatea economică este susţinută, companiile sunt gata să investească şi profiturile sunt mari. Este important să existe stabilitate politică atât local, cât şi în regiune, situaţie care poate influenţa pozitiv rezultatele companiei. În momentul în care o economie este în recesiune, consumul şi investiţiile scad determinând o micşorare a cererii de consum, ce are consecinţe negative asupra rezultatelor companiei. Este un risc care nu poate fi evitat, deoarece poate afecta toti emitentii, indiferent de sectorul de activitate.
Riscul de piata :  riscul ca factorii care influenteaza cererea si oferta  sa evolueze in directii si cu intensitati diferite, producand reactii de schimbare in lichiditatea, volatilitatea si respectiv pretul actiunilor, determinand in mod continuu o dinamica a conditiilor de realizare a schimbului care afecteaza marimea rezultatelor prezente sau viitoare ale investitorilor. Investitorii pot suferi pierderi datorita scaderii pretului de tranzactionare pe piata de capital (piata descendenta). Indicii bursieri precum BET, BET-C sau BET-FI sunt folositi pentru a cuantifica riscul de piata. Riscul ca piata actiunilor in ansamblu sa scada. Acest risc nu poate fi eliminat prin diversificare.
Riscul afacerii : reprezinta posibilitatea ca un eveniment major sa afecteze activitatea unui emitent, de natura sa duca la declinul sau chiar falimentul acestuia. Pe piata de capital sunt societati cu un nivel de risc investitional scazut (societati mari si stabile ale caror actiuni au o lichiditate ridicata) si societati cu un nivel de risc mai ridicat, dat de pierderile inregistrate, lichiditatea mai scazuta sau de activarea in cadrul unui sector economic instabil. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de investitii – instrumente financiare ale diferitilor emitenti.

Riscul maxim in cazul investitiei in actiuni este pierderea totala a sumei investite.