POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, Interdealer Capital Invest S.A. CLUJ-NAPOCA SA prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Nota de informare privind protecţia datelor personale

1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Scopul bine determinat: Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Confidenţialitatea: Informaţiile sunt prelucrate şi folosite conform politicii de confidenţialitate a datelor personale, informaţiile fiind folosite numai pentru scopul în care sunt colectate. Consimţământul persoanei vizate: Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate. Stocarea: Datele cu caracter persoanal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi suspus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce priveşte distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesului neautorizat.

2. Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare)

- Dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate; - Dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; - Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; - Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001; - Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

3. Securitatea datelor cu caracter personal

Interdealer Capital Invest S.A. certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal şi se supune următoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal : - utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate salariaţilor şi procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate; - fişele de post şi contractele de munca ale angajaţilor care prelucrează date cu caracter personal cuprind clauza de confidenţialitate; - personalul Companiei este instruit în ceea ce priveşte securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; - accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat cu cont/user şi parola; - accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.