Modalitatea de transmitere a petitiei:

  • Formulata in scris si depusa la sediile societatii;

Transmisa prin posta la adresa sediului social: str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca sau prin email la adresa office@interdealer.ro sau camelia.santa@interdealer.ro

Tipul de informatii pe care trebuie sa le furnizeze petentul:

  • identitatea petentului: nume, adresa, nr. telefon, email, calitatea in care formuleaza petitia,
  • obiectul petitiei (interesul in cauza): serviciul/activitatea prestat(ă) la care se referă,
  • identitatea persoanei din cadrul societatii la adresa careia s-a formulat petitia

Identitatea si datele de contact ale persoanei catre care trebuie sa fie transmisa petitia:

  • Santa Camelia, RCCI, str. Republicii nr. 107, tel. 0264433212, email: camelia.santa@interdealer.ro

Procesul ce va fi urmat in vederea administrarii petitiei:

  • Termenul de solutionare: 30 zile de la data inregistrarii, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 15 zile, in cazul in care este necesara o cercetare mai amanuntita (in acest caz va fi informat corespunzator petentul);

Modalitatea de solutionare a petitiilor:

   • Dispunerea de masuri pentru remedierea situatiei sesizate;
   • Când este adoptată o soluţie finală care nu răspunde/este în contradicţie cu solicitarea/ării petentului, entitatea isi va sustine în scris punctul de vedere oferind explicaţii detaliate privind măsurile adoptate.
   • Societatea ofera posibilitatea solutionarii pe cale amiabila a litigiilor sau modalităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Petentul are posibilitatea adresarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care reglementeaza si supravegheaza activitatea entitatii, sau se poate adresa altor autoritati competente in vederea solutionarii eventualelor litigii.

Informarea petentului prin scrisoare cu confirmare de primire, cu privire la stadiul de solutionare a petitiei.