Procesul intern de solutionare a petitiilor

 • Modalitatea de transmitere a petitiei:
  • Formulata in scris si depusa la sediile societatii;
  • Transmisa prin posta la adresa sediului social: str. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca sau prin email la adresa office@interdealer.ro sau camelia.santa@interdealer.ro
 • Tipul de informatii pe care trebuie sa le furnizeze petentul:
  • identitatea petentului: nume, adresa, nr. telefon, email, calitatea in care formuleaza petitia,
  • obiectul petitiei (interesul in cauza): serviciul/activitatea prestat(ă) la care se referă,
  • identitatea persoanei din cadrul societatii la adresa careia s-a formulat petitia:
 • Identitatea si datele de contact ale persoanei catre care trebuie sa fie transmisa petitia :
  • Santa Camelia, RCCI, str. Republicii nr. 107, tel. 0264433212, email: camelia.santa@interdealer.ro
 • Procesul ce va fi urmat in vederea administrarii petitiei:
  • Termenul de solutionare: 30 zile de la data inregistrarii, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 15 zile, in cazul in care este necesara o cercetare mai amanuntita (in acest caz va fi informat corespunzator petentul);
  • Modalitatea de solutionare a petitiilor:
   • Dispunerea de masuri pentru remedierea situatiei sesizate;
   • Când este adoptată o soluţie finală care nu răspunde/este în contradicţie cu solicitarea/ării petentului, entitatea isi va sustine în scris punctul de vedere oferind explicaţii detaliate privind măsurile adoptate.
   • Societatea ofera posibilitatea solutionarii pe cale amiabila a litigiilor sau modalităţi de soluţionare alternativă a litigiilor, prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.
  • Petentul are posibilitatea adresarii catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, care reglementeaza si supravegheaza activitatea entitatii, sau se poate adresa altor autoritati competente in vederea solutionarii eventualelor litigii.
  • Informarea petentului prin scrisoare cu confirmare de primire, cu privire la stadiul de solutionare a petitiei.