Interdealer Capital Invest S.A. protejeaza activele clientilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, prin masuri ce includ pastrarea separata a activelor clientilor de cele ale societatii si supravegherea permanenta a respectarii procedurilor legale in vigoare. Societatea este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Potrivit Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, Fondul de compensare a investitorilor este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de C.N.V.M.

Actionarii Fondului de compensare a investitorilor sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii.

Pot fi actionari ai Fondului de compensare a investitorilor operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de C.N.V.M. Scopul Fondului de compensare a investitorilor este de a compensa investitorii, in conditiile Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital si ale reglementarilor C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de compensare a investitorilor de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii.

Fondul compensează egal şi nediscriminatoriu investitorii în condiţiile şi cu restricţiile şi excepţiile prevăzute de legislaţia incidentă şi în limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro.Echivalentul în lei al obligaţiei de compensare pentru fondurile băneşti în valută se va calcula utilizându-se cursul de referinţă publicat de B.N.R. pentru respectiva monedă străină, în vigoare la data constatării situaţiilor menţionate la art.47 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.