Politica privind conflictele de interese

S.C. Interdealer Capital Invest S.A. adoptă măsuri stricte referitoare la evitarea conflictelor de interese în conformitate cu toate prevederile legale aplicabile. Potenţialele situaţii de conflicte de interese, inclusiv cele ce pot apărea ca urmare a apartenenţei la un grup, sunt făcute publice în materialele sau comunicările relevante; activităţile şi persoanele a căror activitate pot duce la conflicte de interese se desfăşoară separat şi sunt supravegheate în mod strict; schimbul de informaţii între asemenea persoane este controlat, iar remuneraţia acestora nu depinde de activităţi ce pot duce la situaţii de conflicte de interese; nu se acordă posibilitatea nici unei persoane de a exercita o influenţă inadecvată asupra activităţilor derulate sau de a se implica simultan sau succesiv în activităţi ce pot duce la conflicte de interese. Informaţii suplimentare despre politica de evitare a conflictelor de interese se pot obţine la cerere, pe suport durabil.