INVESTITIA IN TITLURI CU VENIT FIXObligaţiunile sunt titluri financiare negociabile, care conferă deţinătorului un drept de creanţă asupra emitentului acestor titluri. O obligatiune este un titlu de credit pe termen lung (peste un an). Societatile comerciale sau administratiile publice locale/centrale emit obligaţiuni în vederea obţinerii de împrumuturi publice de la o masă de creditori sau pentru realizarea unei plus valori cu ocazia revânzării acestora. Obligatiunile sunt intr-o oarecare masura similare cu imprumuturile bancare, dar o emisiune de obligatiuni presupune publicitate, oferta catre public si vanzarea propriu zisa catre investitori. De asemenea in general obligatiunile emise sunt listate pe o piata secundara organizata. Pretul obligatiunii poate varia cu +/- 15% fata de pretul de referinta in cadrul unei sedinte de tranzactionare.

Riscurile pe care le implica investitia in obligatiuni:

Riscul de rata al dobanzii: este determinat de incertitudinea veniturilor viitoare datorita volatilitatii ratelor de dobanda. Evolutia impredictibila a ratei dobanzii face greu de prognozat randamentul pe care il vor primi investitorii pana la scadenta. se manifesta prin inregistrarea unor pierderi de catre detinatorul de obligatiuni ca urmare a ratei dobanzii pe piata.

Riscul de rascumparare inainte de scadenta: in cazul obligatiunilor cu clauza de rascumparare emitentii pot apela la clauza de rascumparare inainte de scadenta. Apare astfel o incertitudine legata de fluxurile de numerar pe care le poate incasa detinatorul de obligatiuni si riscul de reinvestire a sumelor obtinute in cazul in care obligatiunile sunt rascumparate inainte de maturitate, intr-un moment in care ratele dobanzii pe piata inregistreaza un nivel mai scazut.

Riscul de credit: imposibilitatea totala sau partiala a emitentului de a plati obligatiile asumate catre investitori: dobanzile si/sau principalul obligatiunilor. Investitia in obligatiuni nu este garantata printr-un mecanism de protectie de tipul Fondului de Garantare a Depozitelor din sistemul bancar.

Riscul inflatiei: reprezinta posibilitatea ca valoarea viitoare a investitiei sau a venitului atasat sa fie erodata de efectul inflatiei.