Interdealer Capital Invest S.A. este societate de servicii investiţii financiare (S.S.I.F.), cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1083/1996, CUI 8550816, cont bancar RO89 BTRL RONCRT0098593802 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată legal de Benche Narcis Horatiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau oricare alt membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Interdealer Capital Invest S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni la data de 18.06.1996, cu un capital social iniţial de 100.000.000 lei. Societatea este membru al Bursei de Valori Bucureşti, al Fondului de Compensare a Investitorilor si al S.C. Depozitarului Central S.A. În prezent, capitalul social al Interdealer Capital Invest S.A. este de 6.320.000 lei, autorizat prin Autorizatia ASF nr. 85/26.05.2022.

S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este autorizata ca societate de servicii investiţii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936 / 24.06.2003 si este supravegheata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, Tel: 021-6596366, Fax: 021-6596051.

S.C. Interdealer Capital Invest S.A.  este autorizată să desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii, precum si servicii auxiliare:

(A) Servicii şi activităţi de investiţii:

– primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

– executarea ordinelor în numele clienţilor;

–  administrarea portofoliilor;

 (B) Servicii auxiliare:

– păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si exluzand furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt reprezinta “serviciul de administrare centralizata” prevazut in sectiunea A pct.2 din anexa la regulamentul (UE) nr.909/2014.

– servicii de schimb valutar în cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea de serviciilor de investitii.