Prezentare companie

Building in a hand businessmen

Interdealer Capital Invest S.A. este societate de servicii investiţii financiare (S.S.I.F.), cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1083/1996, CUI 8550816, cont bancar RO89 BTRL RONCRT0098593802 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată legal de Benche Narcis Horatiu – Preşedinte al Consiliului de Administraţie sau oricare alt membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Interdealer Capital Invest S.A. a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni la data de 18.06.1996, cu un capital social iniţial de 100.000.000 lei. Societatea este membru al Bursei de Valori Bucureşti, al Fondului de Compensare a Investitorilor si al S.C. Depozitarului Central S.A. În prezent, capitalul social al S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este de 3.850.000,75 lei, autorizat prin Autorizatia ASF nr. 261/17.12.2015.

S.C. Interdealer Capital Invest S.A. este autorizata ca societate de servicii investiţii financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 1936 / 24.06.2003 si este supravegheata de către Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, Tel: 021-6596366, Fax: 021-6596051.

Interdealer Capital Invest S.A. este autorizata sa execute următoarele operaţiuni pe piaţa de capital:

(1) servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii):

a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clienţilor;

c) administrarea portofoliilor

2) servicii conexe

a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

b) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate.