SSIF Interdealer Capital Invest S.A. a intermediat plasamentul privat privind vânzarea a 40,76% din acţiunile companiei BONAS IMPORT EXPORT S.A., ca prim pas ȋn cadrul operaţiunilor ȋntreprinse pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti S.A., piața AeRO.

Emitentul a stabilit o perioadǎ de 10 zile lucrǎtoare, ȋncepând cu data de 02.04.2021, pentru vânzarea a 1.993.500 acţiuni, valoarea totală a ofertei de vânzare fiind de 9.967.500,00 lei. Oferta de vânzare a fost suprasubscrisǎ ȋn prima zi, emitentul solicitând ȋnchiderea anticipatǎ a acesteia.

Urmare a ȋnchiderii cu succes a ofertei, compania BONAS IMPORT EXPORT S.A. va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare („SMT”) al Bursei de Valori Bucureşti S.A. („BVB”), piața AeRO.

Ulterior admiterii la tranzacționare se va derula operațiunea de majorare a capitalului social cu suma de 9.780.000,00 lei, prin aport ȋn numerar, operațiune prin care toți acționarii vor putea să subscrie 2 acţiuni noi la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune deținută, ȋn perioada de exercitare a dreptului de preferinţă, proporţional cu cota de capital deţinută de acţionari la data de înregistrare. Majorarea de capital are ca destinaţie principalǎ investiţia ȋntr-o nouǎ unitate de producţie care va mǎri considerabil capacitatea de producţie şi extinderea operaţiunilor companiei.